Wat ik doe


Wie ik ben Wat ik doe beloning beloning
Wie ik ben Wat ik doe Onderzoek Contact


Human Resources is mijn vak. De afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam geweest in alle disciplines van het personeelsvak: selectie van personeel, training, coaching, leiderschapsontwikkeling, diversity, etc. Sinds 2010 werk ik voor mezelf als Human Resources Consultant. Hoewel ik me thuis voel in alle terreinen van de personeelszaken, heb ik me in de afgelopen jaren gespecialiseerd in opdrachten met een hoge complexiteit. Mijn belangrijkste werkgebieden zijn:

Organisatie effectiviteit

Meten is weten! Is het personeel tevreden? Nemen we de juiste mensen aan? Belonen we het juiste gedrag? Wie de‘organisatie effectiviteit‘ wil verbeteren, zal eerst zijn medewerkers aan het woord moeten laten. In de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met het doen van organisatie onderzoek. De beste manier om te weten hoe je je organisatie kan verbeteren zijn de medewerkers zelf.

 • Medewerkers Tevredenheid: hoe kan het beter?
  Tevreden medewerkers leveren betere prestaties. Daarom is het van belang om te weten of het personeel tevreden is, en welke onderdelen van het werk volgens hen voor verbetering vatbaar zijn.

 • Performance management: wat wordt nu beloond? Er is veel onderzoek gedaan naar de beste manier om prestaties te meten en daar een beloning aan te koppelen. De beste manier om te weten wat je beloont, is het te meten. Aan de hand van historische gegevens van beoordelingen en bonussen kan ik nagaan welke zaken beloond wordt en welke niet.

 • Selectie: nemen we de juiste mensen aan?
  Al jaren neemt u mensen aan, maar zijn het wel de juiste mensen? Uit onderzoek blijkt dat tussen de 10 en 20% van de medewerkers niet voldoende functioneert. Een deel van de verklaring is gelegen in het feit dat veel organisaties weinig aandacht besteden aan de vraag: op basis waarvan nemen we nieuwe mensen aan. Terwijl organisaties weten wat de kosten kunnen zijn van ondermaats personeel. Voor een aantal organisaties heb ik het selectieproces geanalyseerd: welke mensen worden succesvol? Met deze informatie kan het selectieproces verbeterd worden.

Lezingen / workshops

 • Mijn promotie onderzoek
  Op 21 juni a.s. verdedig ik mijn proefschrift over ondernemerschap binnen banken. Hierin behandel ik verschillende thema’s, waaronder hoe beoordeel te prestaties van medewerkers en koppel ik dit met het beloningsbeleid.
  Ik geef workshops en lezingen over dit onderwerp. Niet alleen bij profit organisaties, ook andere instellingen zonder winstoogmerk kunnen hier van leren.

 • Wat kunnen we leren van de bankcrisis
  Bijna alles wat mis kon gaan in de bansector is misgegaan. Ten minste een groot deel van de westerse wereld. Ik ben getuige geweest van dit drama en kan in een lezing of workshop aangeven waar het fout is gegaan en welke lessen we hieruit kunnen trekken. Ik geef daarin speciale aandacht voor de vraag, hoe het belongsbeleid heeft bijgedragen aan de crisis.
  Niet alleen voor profit organisaties kan mijn verhaal leerzaam zijn. In de afgelopen jaren heb ik meerdere workshops gehouden voor non-profit organisaties in Europa en Azie. Juist in opkomende economie kunnen ze van ons leren hoe het niet moet.