Status: inkomen is voor veel mensen een statussymbool

Een fenomeen dat al jaren bekend is in de psychologie is dat mensen het belangrijk vinden om meer te verdienen dan anderen. Uit een aantal experimenten blijkt dat status die voortvloeit uit een hoger salaris belangrijker wordt gevonden dan het salarisbedrag op zichzelf. In hun onderzoek vroegen de wetenschappers Solnick and Hemenway (1997) aan proefpersonen te kiezen tussen de volgende twee opties:

A: jouw huidige jaarinkomen wordt $50,000; anderen verdienen $25,000.
B: jouw huidige jaarinkomen wordt $100,000; anderen verdienen $200,000.

In beide keuzes blijven externe omstandigheden, zoals prijzen, gelijk. Bij optie A heeft de proefpersoon zelf tweemaal meer te besteden dan zijn collega&#39s. In optie B verdient de proefpersoon meer dan in optie A, maar zijn salaris is lager dan dat van collega&#39s. Toch blijkt uit de studie dat mensen bereid zijn een hoger absoluut inkomen op te geven, voor de status die het voortvloeit uit het meer verdienen dan de omgevingn. De meerderheid koos voor optie A.

Inkomen is niet alleen een middel om te bestaan, maar geeft ook een positie binnen de groep aan: mensen vinden een hogere status in de groep soms belangrijker dan meer geld voor levensonderhoud.

geldgrafiek

Wat betekent dit in de praktijk? Veel medewerkers willen niet alleen veel verdienen, maar ook meer dan hun collega´s. Zoals we eerder zagen (zie zelfinzicht: de neiging om jezelf hoger in te schatten hierboven) schatten de meeste mensen hun eigen prestaties hoger in dan die van de mensen om hen heen, wat de spanning rond het thema vergroot. De roep om meer transparantie is daarmee ook niet altijd verstandig, door meer transparantie kan iedereen zich gaan vergelijken met de ander en zal het gros van de mensen de conclusie trekken dat zij meer zouden moeten verdienen.

Inkomen is ook een statussymbool. Medewerkers vinden het soms belangrijk meer te verdienen dan hun collega’s.

Meer weten?
Solnick, Sara and Hemenway, David “Is More Always Better? “A Survey of Positional Concerns” (1997), Journal of Economic Behavior and Organization, 37, pp. 373-83.