De mythe van het internationale bankieren

internationaalEen van de gebruikte argumenten vóór bonussen is dat men niet achter kan blijven bij de internationale concurrentie. Ten eerste: een bonus zegt niets over de hoogte van de beloning, alleen over de manier waarop iemand beloond wordt. Het argument dat een bank variabel moet belonen om internationaal mee te komen is daarmee onzin.
Het zou in de praktijk kunnen gebeuren dat een bankier naar het buitenland vertrekt omdat hij daar meer kan verdienen. De kans dat dit gebeurt is echter kleiner dan men doorgaans aanneemt.

Het bankvak is niet internationaal, zelfs niet nationaal, maar regionaal. Wanneer een klant naar zijn bank gaat, dan wordt hij te woord gestaan door iemand die in een straal van maximaal 5 kilometer van hem vandaan woont.

Wanneer men zegt dat bankiers betaald moeten worden naar de internationale norm, dan moet eerst de vraag beantwoord worden ‘hoeveel bankiers kunnen er morgen naar het buitenland waar ze beter betaald worden’. Het aantal buitenlanders in een commerci&#39le functie bij banken is laag. Met een ruime schatting kom ik op 1%. De overige 99% van de bankmedewerkers komt uit het land van de bank zelf.
Bankiers zijn dus niet zo internationaal als gedacht, maar geldt dat ook voor de toplaag? Uit een recent onderzoek van het tijdschrift Intermediair bleek dat bij alle AEX-genoteerde bedrijven gemiddeld de helft van de Raad van Bestuur uit het buitenland komt. Hoe zit dat bij de grote banken?

Nederland

In Nederland zijn er bij Fortis, ABN AMRO, Rabobank en ING in totaal 4 buitenlandse bestuursleden op een totaal van 25: precies 16%. Alle vier zijn werkzaam bij ING. Ook in het verleden toen de banken veel groter en meer internationale activiteiten ondernamen, zat er slechts een handjevol buitenlanders in de Raden van Bestuur.

België

In België heeft een groot aantal Franse bestuurders zitting in de top. Dit vloeit echter voort uit de statutaire verplichting om een minimaal aantal Fransen te hebben bij het Frans-Belgische Dexia. Daarnaast zit er een Brit bij Dexia en een Chinees bij Fortis in de Raad van Bestuur. Ook in België is van oudsher de top van de banken Belgisch.

Let op! Er is wel degelijk een deel van de bank dat zeer internationaal is. Investment Banking is de tak van de bank die zich richt op grote bedrijven. Die groep is internationaal mobiel. Deze tak vormt niet meer dan 5% van het aantal bankiers.

Het is een mythe dat bankmedewerkers naar internationale normen beloond moeten worden omdat ze (op een kl