Onderzoek financiële instellingen

Aan mijn onderzoek hebben in totaal 1.487 medewerkers van verschillende financiële instellingen in Nederland, India, Brazilië, Roemenië en de VS op vrijwillige basis deelgenomen. In 1.174 gevallen hebben de betreffende leidinggevenden meegewerkt. Naast een geografische spreiding werkten de respondenten in verschillende takken van de financiële dienstverlening: verzekeren, investment banking en retail banking.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek was, dat er een groot verschil zit in wat managers vinden van hun medewerkers en wat ze belonen. Dit komt doordat managers in de financiële wereld hun personeel moeten afrekenen om aan het begin van het jaar opgestelde targets. Hierdoor worden bankiers aangezet tot verkeerd gedrag.

Bonussen en onderpresteerders in het onderwijs